Granulat

POLIMERI

Polimeri so substance z veliko molekulsko maso, ki so sestavljene iz več ponavljajočih se enot. Poznamo naravne in sintetične polimere. Med naravne sodijo proteini, škrobi, celuloze in lateks. Sintetični polimeri se proizvajajo v velikih količinah za zelo različna področja. Na izdelkih, izdelanih iz njih, so posebne oznake, po katerih jih prepoznamo.

POLIETILEN

Polietilen je verjetno najenostavnejši polimer, sestavljen iz ponavljajočih se –CH2– enot. Proizvaja se z adicijsko polimerizacijo etena, CH2=CH2 (etilen). Lastnosti polietilena so odvisne od načina polimerizacije.

 

 

MATERIALI, IZ KATERIH IZDELUJEMO V NAŠEM PODJETJU;

Naše podjetje izdeluje vrečke in folije samo iz LD-PE in HD-PE materiala.

Pri izdelavi NE UPORABLJAMO PVC materiala!

 

Polietilen nizke gostote - Low Density Polyethylene (LDPE or PE-LD)je uporaben do 60 ali 80 °C.

Kemijska sestava je ( – CH2 – CH2 – )n, LDPE pa se največkrat uporablja za nakupovalne vrečke. Plastika pa sodi med bolj ekološko.

Obstojen je na razredčene kisline in baze, raztopine soli, vodo, estre,…

Neobstojen je na močna oksidacijska sredstva, toploto, aromatske ogljikovodike in halogenirane spojine. Pod vplivom sončne svetlobe počasi razpada.

Gori z rumenim plamenom z modrim jedrom in pri tem kaplja, vonj ima po parafinu.

Fiziološko je neporečen in je primeren za kontakt z živili.

Uporabljamo ga za folije za pakiranje živil, folije za kaširanje (prevlečenje) papirja, aluminija in tekstila, nosilne vrečke, folije za gradbeništvo, termo skrčjiva folija, obloge kablov, posode in škatle.

 

 

Polietilen visoke gostote - High Density Polyethylene (HDPE or PE-HD) je uporaben do 120 °C. Je trši in odpornejši na topila kot LDPE.

Kemijska sestava je (-CH2-CH2-)n in gre za okolju bolj prijazno plastiko.

Tipični izdelki so posode večjega volumna,košare,posode in plastenke, bencinski rezervoarji, cevi, folije, obloge kablov. Ima zelo dobre mehanske lastnosti, zato se uporablja za dele strojev in naprav in velike transportne posode. Pri nas iz HDPE materiala izdelujemo samo vrečke za smeti.

 Reciklažni materiali

 

Polipropilen

 
Ta polimer se proizvaja z adicijsko polimerizacijo propilena, CH2=CHCH3 (propen). Njegova molekulska struktura je podobna polietilenu, vendar ima vsaka enota še dodatno metilno skupino (–CH3). Njegova molska masa je med 50,000 in 200,000 grami. Polipropilen (PP) je malce bolj krhek kot polietilen, vendar se pri temperaturi nad 40°C omehča. Polipropilen se uporablja predvsem v avtomobilski industriji za notranjo opremo, in za embalažo v prehrambeni industriji (npr. lončki za jogurte). PP se lahko oblikuje v fina vlakna, odporna proti madežem, ki se uporabljajo v tekstilni industriji in za domače pohištvo, še posebej za preproge.

 

Več o polimerih si lahko preberete TUKAJ